Irina Badaeva

Irina Badaeva

Baletní majstri - hosťujúci

Narodila sa v Novgorode. Po absolvovaní Baletnej akadémii Vaganovovej v Leningrade pod vedením T . Udalenkovej (1980)  prijala angažmán do Marijinského  divadla v Leningrade.

Stvárnila  sólové  postavy v baletoch: 

 Giselle , Labutie jazero,  Spiaca krásavica,  Luskáčik,  Don Quijotte , Korzár,  Márna opatrnosť, Copélia, Sylfida ,  Chopiniana a ď. Irina Badaeva  má zároveň za sebou bohatý repertoár klasických, neoklasických i moderných miniatúr. Absolvovala množstvo turné po svete s ruskými a zahraničnými spoločnosťami. V zahraničí  je oceňovaná odborníkminajmä pre svoju vynikajúcu techniku ​​a presvedčivý javiskový prejav.Tvorila duo Irina Badaeva - Fethon Miozzi , ktoré sa preslávilo najmä v Petrohrade, ruskou kritikou nazývané „nádherná porcelánová dvojica ".

 V roku 1997 získala Badaeva cenu L. Mjasina „ za čistotu klasického tanca " .
V roku 2001 absolvovala s vyznamenaním  baletnú akadémiu Vaganovové pre baletných pedagógov a baletných majstrov ( pedagógovia I. Trofimova, N. Dudinskaja , N. Gončarova) .
Od roku 2007 pôsobí ako pedagóg  stredných a vyšších tried na Baletnej akadémii Vaganovovej v Petrohrade.