Gabriela Dzuríková

Gabriela Dzuríková

Herečka

Predstavenia

Eurydika
Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie)
Alma Ekdahlová, jeho manželka
Katarína Schratt, herečka Burgtheatru, milenka Franza Jozefa
Pani Verindah - Gedgeová
Kostolníčka, Dorota, Pani Dlugoszová
Maria Rumminsová, jeho žena
Marta Bollová, hlavná sestra
Maria Rumminsová, jeho žena
Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie)
Eurydika
Alma Ekdahlová, jeho manželka
Eurydika
Slečna Templová, Lady Dentová
Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie)
Alma Ekdahlová, jeho manželka
Katarína Schratt, herečka Burgtheatru, milenka Franza Jozefa
Maria Rumminsová, jeho žena
Katarína Schratt, herečka Burgtheatru, milenka Franza Jozefa
Maria Rumminsová, jeho žena
Slečna Templová, Lady Dentová
Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie)
Kostolníčka, Dorota, Pani Dlugoszová
Alma Ekdahlová, jeho manželka