Prenájom priestorov

Kontakt

 
Manažér prenájmov priestorov
Melita Macháliková
Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava
tel. č.: +421 2 204 72 274
mobil: +421 903 478 320

nová budova SND 

Sála opery a baletu 861 miest








Sála činohry 649 miest







Štúdio variant A 160 miest

Štúdio variant B 152 miest








Modrý salón 80 miest







Foyer činohry







Foyer opery a baletu







Club Opera 100 miest







V.I.P. salónik Činohry 20 miest







V.I.P. salónik Opery a Baletu SND 20 miest







Výstavná sieň 60 miest







historická budova SND 

Sála 581 miest







Foyer







V.I.P. salónik s terasou 50 miest