Stroj Hamlet

Heiner Müller

Stroj Hamlet

činohra

Zamyslenie sa nad podstatou umenia a divadla v dôležitých osobných a historických okolnostiach.

nová budova SND, Štúdio
30. 5. 2020 31. 5. 2020

Plán predstavení

Sobota 30. 5. 2020
19:00 h 19:00 h
Avizované
Nedeľa 31. 5. 2020
19:00 h 19:00 h
Avizované

Text Heinera Müllera Stroj Hamlet prichádza na javisko Činohry SND prvýkrát. Vznikol v roku 1977 a odráža v sebe mnoho z pocitov intelektuála, ktoré sa viažu k spoločenským, dejinným, ale i osobným udalostiam. Stroj Hamlet, to je aj pohľad na zmysel samotného umenia, divadla a kultúrnej identity národa i postavenie umelca v spoločnosti. Je to stretnutie s tradíciou a úvahou nad jej významom, hĺbkou i samotná konfrontácia s ňou. Hamlet sa objavuje ako prototyp herca, postavy, divadla, a preto hra otvára aj ďalšie vrstvy o podstate herectva a o poslaní umelca. K tomu sa však viaže rovnako osobná, ako i politická rovina. V tomto je text Heinera Müllera výsostne špecifický. Dotýka sa ruín a rán dejín (nielen Európy), ale podáva aj sebakritiku umelca, ktorý zlyhal v dôležitej historickej fáze. Do konfrontácie sa tak dostáva osobná rovina, byť umelcom, s rovinou politického kontextu a zodpovednosti. Objavuje sa pocit revolty, túžby po povstaní, ale i poznania konca a dezilúzie. Stroj Hamlet otvára pred divákom v poézii a obrazoch dotyk so svetom, v ktorom sa Európa a jej trosky stretajú s pocitmi malého národa, Hamlet ako „prototyp“ racionálneho mužského princípu s Oféliou ako emocionálnym ženským princípom, ale možno práve tak to nemusí byť. Sú to aj otázky identity a cesty k zjednoteniu dvoch svetov, dokonca niekoľkých svetov, ktoré umelec svojím ja obýva, naplňuje a zahŕňa.

Inscenačný tím

Réžia Sláva Daubnerová (ako hosť)
Dramaturgia Miriam Kičiňová
Pohybová spolupráca Stanislava Vlčeková
Videoprojekcia Emília Ondriašová

Obsadenie

Účinkujú Robert Roth Sláva Daubnerová (ako hosť)