Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1200732 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 316.67 380 Z-318/EaTPU/2018 9.6.2020
1200734 RIZNER s.r.o. Lukavica 95, 08621 Lukavica, SK 46360379 Náradie 2539.99 2539.99 Z-20204390_Z 9.6.2020
1200725 Radio Services a.s. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 35875020 Reklam.kampaň 5/20 171 171 Z-90/CM/2020 8.6.2020
1200727 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Lic.popl.5/20 164.7 164.7 Z-306/Č/2020 8.6.2020
1200728 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Lic.popl. 5/20 411.8 411.8 Z-305/Č/20 8.6.2020
1200726 SMY s.r.o. Dunajská 4441/24, 81108 Bratislava, SK 45483779 Činn.ext.zboru 1-6/2020 600 600 Z-613/GR/2020 8.6.2020
1200724 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 113.36 113.36 D/801125 8.6.2020
1200730 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 259.78 259.78 Z-29092005 8.6.2020
1200731 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 84545 Bratislava, SK 47232480 Licencia AVD, rozmnoženiny AVD 372 372 Z-M2023550 8.6.2020
1200729 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Lic.popl.k 100.výročiu SND 100 100 Z-217/B/2020 8.6.2020
320068 MicroMedia s.r.o. Neumannova 1453/28, 15600 Zbraslav, CZ 27437973 ZoomSphere 5/20 100 100 Z-156/CM/2020 5.6.2020
420023 MUSICTECH Slovakia s.r.o. Dolná Rosinská 252, 01322 Rosina, SK 45328111 Čelesta Schiedmayer 41557.2 41557.2 Z-282/O/2020 5.6.2020
1200723 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 0.23 0.23 Z-486/GR/2015 5.6.2020
1200721 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 126.07 126.07 Z-661/EaTPU/2018 5.6.2020
1200722 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.,5/20 53.09 53.09 Z-1254/TPÚ/2013 5.6.2020
1200718 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenájom sklad.priest. 916.5 916.5 Z-1316/UDD/2019 4.6.2020
1200717 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera 154.73 154.73 Z-36/UDD/2020;O/2020-48 4.6.2020
1200716 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 147.84 147.84 HZ-164848 4.6.2020
320067 SmartSelling a.s.. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ 29210372 IT služby 98.53 98.53 Z-1218/CM/2019 4.6.2020
1200720 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 24 24 O/2020-424 4.6.2020
1200719 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 106.4 106.4 D/801125 4.6.2020
5200024 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 49.99 49.99 O/2020-441 4.6.2020
1200713 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011+D8 3.6.2020
1200715 KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82107 Bratislava, SK 31359884 Vykonanie OP 2.kv. 3360 3360 O/2020-419 3.6.2020
320066 Arta Bt. Széchenyi tér 10, (2.em.4), 9022 Győr, HU 25578601 Violon.sláčiky 42600 42600 Z-179/O/2020 3.6.2020

Stránky