Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1201283 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011/D9 9.12.2020
1201272 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Rozbor odpad.vody 181.81 181.81 O/2020-47;Z-40/EaTPÚ/2017 8.12.2020
1201270 designbar,s.r.o. Záhradnícka 74, 82108 Bratislava, SK 44273461 Výtvar.stvár.scény,Anna Franková 300 300 Z-518/O/2020 7.12.2020
1201254 FIREcontrol SK,s.r.o. Táborská 6, 82104 Bratislava, SK 51927861 Kontrola požiar.klapiek 4764 4764 O/2020-578 7.12.2020
1201255 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 315.55 315.55 O/2020-628 7.12.2020
320104 MicroMedia s.r.o. Havířská 581/3, 11000 Praha 1 - Staré město, CZ 27437973 ZoomSpehre 11/20 100 100 Z-156/CM/2020 7.12.2020
1201263 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 367.08 367.08 O/2020-596 7.12.2020
1201266 MEDIAGE spol.s r.o. H.Meličkovej 22, 84105 Bratislava, SK 35776391 Inzerát 360 360 Z-1360/CM/2019;D1-Z-1360/ 7.12.2020
1201268 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 717.43 717.43 Z-486/GR/2015 7.12.2020
1201269 DOMPEX s.r.o. Kozia 22, 81103 Bratislava, SK 35896311 Notografická práca 280 280 O/2020-609 7.12.2020
1201267 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 3.67 3.67 Z-486/GR/2015 7.12.2020
5200040 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 205.66 205.66 O/2020-614;O/202-603 7.12.2020
1201253 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenájom sklad.priestor. 916.5 916.5 Z-1316/UDD/2019 7.12.2020
1201257 TULUM SK. s.r.o. Polianky 17, 84101 Bratislava, SK 52177645 Doska,fólia,lepidlo 763.32 763.32 O/2020-623 7.12.2020
1201259 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.Landererova,Laurinská 118.6 118.6 Z-318/EaTPÚ/2019 7.12.2020
1201256 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 171.8 171.8 HZ-164848 7.12.2020
1201260 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.HB,NB,UDD 37116.77 37116.77 Z-318/EaTPÚ/2019 7.12.2020
1201261 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 158.98 190.78 Z-318/EaTPÚ/2019 7.12.2020
1201262 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 49.19 59.03 Z-318/EaTPÚ/2019 7.12.2020
5200041 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 4.34 4.34 O/2020-603 7.12.2020
1201258 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 263 263 Z-1234/TPÚ/2019 7.12.2020
1201252 Beztech,s.r.o. Miloslavov 1273, 90042 Miloslavov, SK 35856793 Periodic.školenie vodičov 234 234 O/2020-594 3.12.2020
1201246 City TV,s.r.o. Prokopova 1, 85101 Bratislava, SK 35955511 Výroba predst.,Komorný koncert 600 600 O/2020-573 2.12.2020
1201244 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 265.82 265.82 O/2020-605 2.12.2020
1201247 Tipet s.r.o. Budmerice 835, 90086 Budmerice, SK 50361511 Revízia výťahov UDD 612 612 OI/2020-168 2.12.2020

Stránky