Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1200828 Falck Healthcare a.s. ,Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK 44571747 Lekárske vyšetrenie 680.2 680.2 Z-69/GR/2020 14.7.2020
1200830 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011+D9 14.7.2020
1200824 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 993.1 993.1 Ú-397/2008 14.7.2020
1200818 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 1341 1341 MK-158/2019/M 13.7.2020
6200009 Refri Slovensko,s.r.o. Mikovíniho 11, 91701 Trnava, SK 45659451 Servis a opr.chlad.zostáv 2660 2660 O/2020-448 13.7.2020
1200820 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard 6/20 650.57 650.57 M/29/10/M 13.7.2020
1200819 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz.7/20 1707 1707 Z-640/CM/2019 13.7.2020
1200821 Mgr.Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 32 32 O/2020-457 13.7.2020
1200815 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 406.79 488.15 Z-318/EaTPÚ/2019 10.7.2020
1200814 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB,HB,UDD 27945.1 27945.1 Z-318/EaTPÚ/2019 10.7.2020
1200811 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 3057.6 3057.6 Z-1233/TPÚ/2019 10.7.2020
1200812 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,vodné stočné HB 180.55 180.55 Z-661/EaTPÚ/2018 10.7.2020
1200817 Benefit Systems Slovakia s.r.o Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK 48059528 MultiSport karty 7/20 1835 1835 Z-208/CM/2019 10.7.2020
1200804 Vydavateľstvo Slovart ,spol.s r.o. Bojnická 10 ,Box 70, 83102 Bratislava, SK 17311462 Publikácia,100 r.SND 3528 3528 Z10/0/CM/2019;DZ-2-1080/C 9.7.2020
1200805 Skiller s.r.o. Roľnícka 9312/169, 83107 , SK 47755261 Power BI Pro 604.8 604.8 O/2020-468 9.7.2020
1200806 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónie 2021.26 2021.26 MK-109/07/M 9.7.2020
1200807 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Telef.popl.6/20 197.14 197.14 MK-109/07/M 9.7.2020
1200808 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.6/20park,HB 31.44 31.44 MK9903712948 9.7.2020
1200809 MESSER Slovensko s.r.o. , 91701 Trnava, SK 35788283 Prenájom héľiovej fľaše 16.08 16.08 O/2020-73 9.7.2020
1200810 twofaces productions s.r.o. Tri vody IV.1527/7, 90045 Malinovo, SK 47923300 Um.účinkovanie 200 200 Z-159/O/2018 9.7.2020
1200802 Vydavateľstvo Slovart ,spol.s r.o. Bojnická 10 ,Box 70, 83102 Bratislava, SK 17311462 Publikácia,100 r.SND 2786.88 2786.88 Z-1080/CM/2019;DZ-2/1080/ 9.7.2020
1200803 Vydavateľstvo Slovart ,spol.s r.o. Bojnická 10 ,Box 70, 83102 Bratislava, SK 17311462 Publikácia,100 r.SND 4200 4200 Z-1080/CM/2019;DZ-2-1080/ 9.7.2020
1200795 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 121.97 121.97 O/2020-471 8.7.2020
1200796 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby HB 176.52 176.52 O/2020-446 8.7.2020
1200797 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 požiar.asist.služby Činohra 465.02 465.02 O/2020-446 8.7.2020

Stránky