Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1201389 STAR production s.r.o. Dr.Vladimíra Clemntisa 10, 82102 Bratislava, SK 35890851 Mediálna spolupráca 400 400 Dodatok č.1. 2-37/CM/2020 12.1.2021
1201358 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder, SK 31443923 Reklamné služby 360 360 Z-176/CM/2020 12.1.2021
1201388 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody park.HB 57.52 57.52 Z-1254/TPÚ/2013 12.1.2021
1201381 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.Landererova,Laurinská 247.68 247.68 Z-318/EaTPÚ/2019 11.1.2021
1201378 Falck Healthcare a.s. ,Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK 44571747 Pracovná zdrav.služba 928.39 928.39 Z-69/GR/2020 11.1.2021
1201379 Falck Healthcare a.s. ,Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK 44571747 Lekárske vyšetrenie 641.8 641.8 Z-69/GR/2020 11.1.2021
320111 MicroMedia s.r.o. Havířská 581/3, 11000 Praha 1 - Staré město, CZ 27437973 ZoomSphere 12/20 100 100 Z156/CM/2020 11.1.2021
1210013 RUŽOVIČ RADOSLAV Gabčíkova 10, 84105 Bratislava, SK 35028050 Výmena termostatu 110 110 O/2020-644 11.1.2021
1201380 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 18.44 18.44 Z-486/GR/2015 11.1.2021
5200044 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 76.9 76.9 O/2020-642 11.1.2021
1201369 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 147.84 147.84 HZ-164 848 8.1.2021
1201376 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné HB r.2020 239.22 239.22 Z-661/EaTPÚ/2018 8.1.2021
1201370 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera 154.73 154.73 O/2020-48;Z-36/UDD/2020 7.1.2021
1201373 AVDigital,s.r.o. Kutlíková 17, 82107 Bratislava, SK 35825987 Prenájom kamery 2694 2694 Z204/Č/2020 7.1.2021
1201374 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.12/20,park.HB 31.44 31.44 Z-Mkč.9903712948 7.1.2021
1201375 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 3140 3768 Z-363/CM/2020 7.1.2021
1201390 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 310.11 310.11 Z-29092005 7.1.2021
1201377 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 865.64 865.64 Z-486/GR/2015 7.1.2021
1201368 Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK 31320414 Mediálna spolupráca 120 120 Z-1258/CM/2017 7.1.2021
1201371 Opera Slovakia, obč.združenie Adámiho 26, 84105 Bratislava, SK 42354901 Reklamné služby 360 360 Z-362/CM/2020 7.1.2021
1201362 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby, Štúdio 120.36 120.36 0/2020-631 5.1.2021
1201363 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar. asist. služby, Činohra 227.76 227.76 0/2020-631 5.1.2021
1201364 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar. asist. služby, Opera NB 157.92 157.92 O/2020-631 5.1.2021
1201365 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Servis, tech.podpora 180 180 Z-304/TPÚ/2020 5.1.2021
320109 SmartSelling a.s.. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ 29210372 IT Služby 123.53 123.53 Z-1218/CM/2019 5.1.2021

Stránky