Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1200271 EDOS-SMART,s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK 50288334 Seminár,Ochrana osobných údajov... 76 76 O/2020-190 14.2.2020
1200203 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,vodné stočné HB 706.6 706.6 Z-661/EaTPÚ/2018 10.2.2020
1200215 PROELEKTRO spol.s r.o. Na barine 22, 84103 Bratislava - Lamač, SK 31406530 Skrutkovače,Wago nástroje 31.21 31.21 P-10022020 10.2.2020
1200198 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov..1/20 53.09 53.09 Z-1254/TPÚ/2013 7.2.2020
1200197 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 127.18 127.18 Z-661/EaTPÚ/2018 7.2.2020
1200184 Tracon Slovakia s.r.o. Rozmarínová 10, 94505 Komárno, SK 34140603 Baletizolové pásky 2005.94 2005.94 O/2020-125 6.2.2020
1200187 Arcalis s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 51021820 Um.účink.Macheth 31.1.2020 1850 1850 Z-1014/O/2017 6.2.2020
1200179 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 10699.43 10699.43 Z-29092005 6.2.2020
320017 Simon Keenlyside 1 Loveday Road, W139JT Londýn, GB Um.účinkovanie 16000 16000 Z-1209/O/2019 6.2.2020
320015 Alfred CARL Musiknotenhandel GmbH Huttengasse 61, 1160 Wien, AT 00400464 Notový materiál 540.68 540.68 O/2020-72 5.2.2020
1200169 ADAM A SYN s.r.o. Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK 35842130 Opr.dymostroja 216 216 O/2020-137 5.2.2020
1200172 Agentúra PS,s.r.o. Nám.M. Benku č.26, 81107 Bratislava, SK 44460872 Um.účinkovanie 400 400 Z-3/Č/2018 5.2.2020
320014 Jiřina Bubnová Purkyňova 71/2, 79401 Krnov, CZ 03792404 Súkno 797.56 797.56 O/2020-148 5.2.2020
1200163 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 27.32 30.5 O/2020-2 5.2.2020
1200164 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Popl.za doménu 31.87 31.87 Z-171/TPU/2014 5.2.2020
1200165 K.G.V.Security ,s.r.o. Námestie hraničiarov 19, 85103 Bratislava, SK 45262918 Strážna služba 1/20 24982.66 24982.66 O/2019-1572 5.2.2020
1200166 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 893.7 893.7 O/2020-88 5.2.2020
5200006 Google Ireland Limited Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE 06388047 Reklamné služby 473.81 473.81 O/2019-1566 5.2.2020
5200007 Google Ireland Limited Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE 06388047 Reklamné služby 345.33 345.33 O/2019-1566 5.2.2020
1200159 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 263 263 Z-1234/TPÚ/2019 4.2.2020
1200150 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.Laurinská 80.93 80.93 Z-318/EaTPÚ/2018 4.2.2020
1200153 COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava, SK 35779322 Scénic.prvky,Rusalka 14352 14352 O/2020-31 4.2.2020
1200154 COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava, SK 35779322 Scénic.prvky,Rusalka 13344 13344 O/2020-144 4.2.2020
1200155 COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava, SK 35779322 Konštr,prvok 2712 2712 O/2020-132 4.2.2020
1200156 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenájom sklad.priestor. 916.5 916.5 Z-1316/UDD/2019 4.2.2020

Stránky