Zuzana Ebersová

Zuzana Ebersová

Assistant to the Director
Address: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Absolvovala Hudobnú a tanečnú školu v Bratislave, dnešné Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej.

V rokoch 1993 - 2001 pôsobila v zbore Baletu Slovenského národného divadla, kde účinkovala vo všetkých tituloch baletného repertoáru.

Od roku 2011 je asistentkou riaditeľa Baletu SND.