Changes in program

Carmen 27.02.2020 o 19:00 hod. - Canceled performance
Publikované dňa: 22.01.2020
Dear Visitors,
 
We regret to inform you that we shall to cancel the opera performance Carmen scheduled for 27.02.2020 at 19:00 in the SND historical building.
 
You can request refund money in person in the SND Cash Box Offices within 15 working days after the original date of the performance. After the deadline you shall still be entitled to the refund: please return the tickets in writing form only (or via email, if you have purchased the tickets online) at jana.krajcirova@snd.sk. For processing the reimbursement, please attach in the email your bank account number and sort code (IBAN, SWIFT/BIC) together with scans of the tickets.
 
We do apologize for any inconveniences the cancellation may cause to you.
 
Yours SND
Carmen 28.02.2020 o 11:00 hod. - Canceled performance
Publikované dňa: 22.01.2020
Dear Visitors,
 
We regret to inform you that we shall to cancel the opera performance Carmen scheduled for 28.02.2020 at 11:00 in the SND historical building.
 
You can request refund money in person in the SND Cash Box Offices within 15 working days after the original date of the performance. After the deadline you shall still be entitled to the refund: please return the tickets in writing form only (or via email, if you have purchased the tickets online) at jana.krajcirova@snd.sk. For processing the reimbursement, please attach in the email your bank account number and sort code (IBAN, SWIFT/BIC) together with scans of the tickets.
 
We do apologize for any inconveniences the cancellation may cause to you.
 
Yours SND
GISELLE 10.03.2020 - Change of date
Publikované dňa: 17.01.2020
Dear Visitors,
 
We regret to inform you that we shall to cancel the balet performance GISELLE scheduled for 10.03.2020 at 19:00 in the SND historical building. An alternative date will be 05.06.2020 at 19:00 hrs. in the SND historical building.
 
Zmena predstavenia: Mercedes Benz 29.12.2019 / Popol a vášeň
Publikované dňa: 28.12.2019

Vážení návštevníci,   dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 29.12.2019 predstavenie Mercedes Benz v Štúdiu A SND. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu Popol a vášeň dňa 29.12.2019 o 19:00 hod. v Štúdiu B - S VOĽNÝM SEDENÍM.V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.

Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND IHNEĎ od oznámenia zmeny, najneskôr však do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia.