Opernstudio

• Umelecko-vzdelávacia dielňa pre mladých ľudí
• Prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia
• Vek 20 – 35 rokov
• Absolventi, študenti umeleckých škol a ľudia s minimálnou javiskovou, divadelnou, profesionálnou praxou
• Prijímame ôsmich členov na jednu divadelnú sezónu
• Možnosť pracovať s prvotriednymi umelcami
• Kontinuálne mesačné workshopy v pravidelných štvordňových cykloch
• Pravidelné koncerty
• Možnosť účinkovania v inscenáciách Opery SND
• Slávnostný galakoncert árií a piesní Operného štúdia SND
• Operný titul Operného štúdia SND
• Prednášky, semináre a rozhovory pre členov Operného štúdia SND
• V budúcich sezónach dostanú príležitosť na realizáciu aj mladí operní režiséri a skladatelia

 
Kalendár podujatí Operného štúdia SND

 
Konkurz
8. 6. 2019 a 1. 7. 2019
 
November 2019
Slávnostné otvorenie Operného štúdia SND
Prvý workshop
Práca na opernej postave, práca so slovom
21. – 24. 11. 2019

 
December 2019
Druhý workshop
Tanečno-pohybová práca
12. – 15. 12. 2019
 
Január 2020
Tretí workshop
Spev a interpretácia
8. – 11. 1. 2020
 
Február 2020
Štvrtý workshop
Herectvo, partnerská práca, práca s kostýmom
27. 2. – 1. 3. 2020
 
Marec 2020
Piaty workshop
Spev a interpretácia
 
Apríl 2020
Šiesty workshop
Spev a interpretácia
20. 4. – 23. 4. 2020
 
Máj 2020
Začiatok štúdia operných titulov
Henry Purcell Dido a Aeneas
Jozef Grešák Zuzanka Hraškovie
 
Siedmy workshop
Interpretačné kurzy starej hudby
Kurz vedie Peter Zajíček
 
Operný seminár
Rozhovor/diskusia členov Operného štúdia SND s opernými osobnosťami