Blog

Slovenská klasika v storočnici
Publikované dňa: 24.02.2020

Slovenská klasika, dramatika, ktorá sa zrodila v prvej polovici 19. storočia do začiatku 20. storočia, bola dôležitou súčasťou profilovania a formovania slovenského neprofesionálneho, ale i profesionálneho divadla.

Kubo alebo ako národ tratí rozum
Publikované dňa: 24.02.2020

„Danton, keď ho viedli pod gilotínu, povedal, že preto tratí hlavu, lebo národ stratil rozum.“

Od operetného milovníka k propagátorovi Opery - všestranný Štefan Hoza
Publikované dňa: 24.02.2020

Do 50. rokov minulého storočia niektorí speváci v SND aj režírovali (a ostatne to platí aj dnes, keď vo svete už režíruje Rolando Villazón i Renato Bruson). Jednak pre nedostatok operných režisérov, jednak preto, že sa táto funkcia v opernom divadle podceňovala. Výnimkou v tomto smere bol Štefan Hoza (1906 – 1982), ktorý bol operetným a operným spevákom, režisérom, libretistom, publicistom, prekladateľom i pedagógom v jednej osobe.

Básnik dramatického priestoru Ladislav Vychodil
Publikované dňa: 21.02.2020

So vznikom SND sa spája aj jedno významné výročie: v predvečer slávnostného otvorenia divadla, 29. februára 1920, sa narodil bard slovenskej scénografie prof. Ladislav Vychodil. Je to symbolické – dátum vzniku divadla sa tak spája s jednou z jeho najreprezentatívnejších osobností vôbec.

Volali ma Mimi
Publikované dňa: 21.02.2020

Mária Kišonová po absolvovaní učiteľského ústavu súkromne študovala spev u Josefa Egema a Anny Korínskej a súčasne aj na konzervatóriu vo Viedni. Manželom Márie Kišonovej sa stal v tom čase rovnako začínajúci herec Mikuláš Huba. O slávu a obľúbenosť umeleckej rodiny sa neskôr pričinil aj ich syn, herec a režisér Martin Huba.

Seiten