Blog

Pohreb alebo svadba - čo skôr?
Publikované dňa: 14.01.2019

Hanoch Levin bol skvelý izraelský básnik, prozaik, novinár, textár, režisér, ale v prvom rade nenapodobiteľný a dodnes svojím spôsobom neprekonateľný dramatik. Kým pred svojou šesťdesiatkou (v roku 1999), katapultovaný príliš vážnou chorobou, neopustil navždy túto zemičku, stihol napísať vyše 60 divadelných hier a stvoriť tak vlastné divadelné univerzum. Objavujeme v ňom provokatívne satiry, horké komédie, smiešne tragédie, ale aj mýtické fi lozofi cké hry. Od smutného úsmevu nad osudom tzv. jednoduchého človeka cez bohapustý rehot nad spoločnosťou až po metaforické podobenstvá o ľudskom údele v ňom nachádzame jeho špecifi cký odkaz: originálny jazyk, prekvapivú stavbu diel a obrovskú škálu bizarných charakterov, absurdných situácií a neuveriteľných príbehov. Humor, poézia, jednoduchosť, fantázia a autentickosť, ktorými vyniká Levinova poetika, ho zaraďujú medzi zásadné osobnosti svetovej drámy.

Beatles Go Baroque - Večer, ktorý spája
Publikované dňa: 14.01.2019

Nečakajte Beatles ani baroko, píše sa v recenziách na nový baletný večer. Celkom výstižné, lebo piati choreografi – Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht, Adrian Ducin a Igor Holováč – nemali v úmysle tvoriť príbehy o legendárnej skupine ani barokové tance. Päť komorných a jedinečných tanečných výpovedí odráža ich vlastný mikrokozmos, inšpirovaný farebnou energiou kultovej kapely Beatles v barokovej úprave Petra Breinera.

Krása slobody, sloboda krásy, láska a jej podoby, vyžarovanie, empatia, starostlivosť, spomienky na minulosť a život tu a teraz…Tieto pojmy sa choreografi snažili pretlmočiť do súčasnej pohybovej reči, z ktorej vanie sviežosť, invencia a originalita. Ich pohybovým myšlienkam dávajú skutočný rozmer a formu interpreti – sólisti a zbor Baletu SND, ktorí majú možnosť ukázať svoje tanečné majstrovstvo a všestrannosť. Tanečný večer je zároveň koncertom orchestra Opery SND pod taktovkou Petra Breinera a Petra Valentoviča.

Tulák Chaplin
Publikované dňa: 14.01.2019

Autorskú trojicu Carl Davis – Daniel de Andrade – Mark Bailey netreba našim divákom zvlášť predstavovať. Po úspešnej inscenácii Nižinskij – Boh tanca chystajú v Balete SND ďalšie pôvodné dielo. Svetová premiéra baletu Tulák Chaplin prinesie v marci 2019 príbeh o anglickom hercovi, režisérovi a scenáristovi, ktorý patril k najslávnejším svetovým fi lmovým tvorcom 20. storočia a pod svoje fi lmy sa podpisoval ako autor námetu, scenára, réžie, hudby až po účinkovanie v hlavnej úlohe.

 

 

Galakoncert pre život
Publikované dňa: 14.01.2019

K dramaturgii Opery SND neodmysliteľne patria nielen inscenácie opier, ale aj koncertné produkcie. Tými obohacujeme repertoárovú ponuku o komorné koncerty, ale z času na čas sa rozhodneme do programu zaradiť aj veľké podujatia, na ktorých sa prezentujú okrem sólistov vo väčšej miere aj naše kolektívne umelecké telesá.

Hľadanie podstaty lásky v súčasnom texte
Publikované dňa: 14.01.2019

Na javisko Činohry SND prichádza v sezóne, ktorá sa venuje intelektu, súčasná dráma britskej autorky Lucy Prebble Vedľajšie účinky. Je to text, ktorý sa zaoberá výskumom nových antidepresív a zároveň skúma zrod našich emócií. Jednoducho povedané, je to hra o láske a depresii. Podľa teórie drámy dokonale spĺňa atribút jednoty miesta i deja. Zároveň však svojím spôsobom napĺňa aj jednotu času. Nie, celý príbeh sa neudeje za 24 hodín, ale v priebehu jedného mesiaca. Áno, niekedy tak málo stačí, aby sa zrodila láska. Súčasná hra prináša aj súčasných hrdinov, so svojimi túžbami i zlyhaniami, ale rovnako ako antika, dokáže aj ona stvoriť hrdinu, ktorý prechádza zo šťastia do nešťastia nie vlastným pričinením a tým možno privolá katarziu.

 

Stránky