Cudzô

Alexandra Salmela

Cudzô

činohra

Pôvodná slovenská hra pre mládež o tom, čo nám je i nie je cudzie.

nová budova SND, Modrý salón
11. 10. 2019

Plán predstavení

Štvrtok 10. 10. 2019
10:00 h 11:00 h
V predaji
Piatok 11. 10. 2019
19:30 h 20:30 h
V predaji
Štvrtok 7. 11. 2019
19:30 h 20:30 h
V predaji
Streda 27. 11. 2019
10:00 h 11:00 h
V predaji
V rámci spolupráce Činohry SND s ETC (Európska divadelná konvencia) vzniká projekt Young Europe. Tento projekt patrí ku kľúčovým v ETC. Jeho cieľom je práca s mladým divákom a vznik pôvodných dramatických textov, ktoré budú odrážať témy mladej generácie. Young Europe je originálny tým, že združuje 9 divadiel (Theater Magdeburg, Deutsches Theater Berlin, Staatstheater Braunschweig, Badisches Staatstheater Karlsruhe (Nemecko), De Toneelmakerij (Holandsko), Teatrul Național Marin Sorescu Craiova (Rumunsko), Slovenské národné divadlo (Slovensko), Weöres Sándor Színház, Pesti Magyar Színház (Maďarsko) do 3 trojíc. Priamymi partnermi Činohry SND sú Pesti Magyar Színház a Badische Staatstheater Karlsruhe.
Výsledkom projektu je pôvodná hra a inscenácia, ktorej základom je výskum tínedžerov vo veku 12 – 18 rokov. Na základe výskumu vznikla hra priamo šitá na tínedžerského diváka. V našom „trojtandeme“ bude odrážať výsledky všetkých troch výskumov. Bude to cesta mladého hrdinu – hrdinky o prekonávaní svojich strachov, o nerozhodnosti a túžbe po hodnotách, ktoré nám o mladých odhalil výskum. Autorkou slovenskej hry je Alexandra Salmela. Inscenáciu dopĺňa aj vzdelávací program.
Inscenácia je určená stredným školám a končiacim ročníkom základných škôl.
 
 

Inscenačný tím

Scéna a kostýmy Diana Strauszová
Video a hudba Jonatan Pastirčák
Dramaturgia Miriam Kičiňová

Obsadenie